Στην κατηγορία Καρπός-Δάκτυλα / Νάρθηκας Καρπού – Δακτύλων θα βρείτε βοηθήματα άριστης ποιότητας και αντοχής που παρέχουν στήριξη στον καρπό και τον αντίχειρα.

Απαραίτητα σε περιπτώσεις αποκατάστασης.