Στην κατηγορία Βοηθήματα κατάκλισης / Αεροστρώματα της  Allcare θα βρείτε μία με μεγάλη γκάμα από αεροστρώματα.

Το αερόστρωμα κατακλίσης είναι ένα θεραπευτικό συστήμα συνεχούς ή εναλασσόμενης πίεσης αέρα και χρησιμοποιείται στην πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση των κατακλίσεων που δημιουργούνται λόγω της μακροχρόνιας ή και μόνιμης ακινησίας του ασθενή στο κρεβάτι. Αποτελούνται από ένα αερόστρωμα (κυψελωτό ή σωληνωτό) και μια ηλεκτρική αντλία αέρος με ρυθμιστή πίεσης.
Τα αεροστρώματα κατακλίσεων στην Allcare είναι άριστα ποιοτικά, αθόρυβα, και διατίθενται τόσο προς πώληση όσο και προς μηνιαία ενοικίαση.