Στην κατηγορία Επίδεσμοι – Tapes θα βρείτε επιδέσμους που παρέχουν υποστήριξη και  συμπίεση στα τραυματισμένα άκρα και στις αρθρώσεις. Όλα τα προϊόντα είναι  από ποιοτικά υλικά που δεν περιορίζουν την κίνηση.

Οι Επίδεσμοι – Tapes είναι πολύ ευπροσάρμοστες ταινίες με πολλές δυνατότητες χρήσης.