Περιγραφή

Γαλβανισμένοι χαλύβδινοι σωλήνες διατομής 3mm

EN16630 approved.

Διαστάσεις μηχανήματος: 2740x1525x760 mm