Περιγραφή

Δίσκοι επενδεδυμένοι με λάστιχο.
Διαθέσιμοι σε: 0,5 – 1,25 – 2,5 – 5,0 – 10 – 15 και 20 κιλά.