Περιγραφή

Δίσκοι εμαγιέ (βαμμένοι σε φούρνο)

Διαθέσιμοι σε: 0,5 – 1,0 – 1,25 – 2,0 – 2,5 – 5,0 – 7,5 – 10 – 15 και 20 κιλά