Στην κατηγορία Λάστιχα Γυμναστικής θα βρείτε όργανα γυμναστικής που χρησιμοποιούνται για την εξάσκηση, ασκώντας θετική ή αρνητική πίεση στους μυς.

Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η έκταση της κίνησης, η δύναμη και η συνεργασία των μυϊκών ομάδων.