Περιγραφή

Διαθέσιμοι σε 8, 12, 16, 20, 24 και 32 κιλά.